Vuolijoen aluelautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vuolijoen rannat kuntoon -hanke

KAJDno-2021-368

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen kylien alueen kehittämiskohteista koottiin esityksiä syksyllä 2020. Esityksistä nousi usealla kylällä uimapaikkojen, venesatamien ja -laskupaikkojen kunnostukseen ja jatkokehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Talven aikana Vuolijoen kylät ovat suunnitelleet esittämiinsä kohteisiin tehtävät toimenpiteet ja laatineet kustannusarvion. Aluelautakunnan tavoitteena on koota esitykset hankkeeksi ja tarkastella mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja niiden toteuttamiseksi.

Kokoukseen on kutsuttu Oulujärvi Leader ry:stä Päivi Koivula kertomaan Leader-rahoituksesta ja vastaamaan esille nouseviin kysymyksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perehdytään Paivi Koivulan avulla Leader -rahoitusjärjestelmään.

Päätös

Aluelautakunta merkitsi tiedoksi, että Kuusirannan, Ojanperän, Käkilahden ja Otanmäen hankesuunnitelmat soveltuvat haettavaksi Leader -rahoitusjärjestelmästä. Kokonaisrahoitusosuudesta 10 prosentin talkootyöosuus on mahdollinen ja tämä on samalla kylien rahoitusosuus kokonaisuudessaan. Kohteista pitää olla maanomistajan luvat toimenpiteelle kirjallisena. Oulujärvi Leader ry toimittaa hankekohtaisen listan vaadittavista sopimuksista ja luvista, jotka on liitettävä hankehakemukseen. Ely-keskuksen ilmoitukset on oltava tehtynä. Hankehakemus on jätettävä 30.4.2021 tai 4.6.2021.

Sovittiin, että hanketta työstetään edelleen yhdeksi hankekokonaisuudeksi henketyöryhmällä ja esitetään aluelautakunnalle. Pyydetään Otanmäen Metsästysseura ry:stä Seppo Kosamo hanketyöryhmään. 

Hanketyöryhmän kokoontuminen maanantaina 19.4. klo 19.00.

Oulujärvi Leader ry:n lausunnot, kun hankesuunnitelma on valmis.

Lautakunnan käsittelyyn viikolla 17 tai 22.