Vuolijoen aluelautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Vuolijoen koulun muutossuunnitelmien tilannekatsaus.

KAJDno-2021-366

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen koulun muutostöitä Vuolijoen päiväkodin siirtoa varten on valmisteltu kevään aikana yhteistyössä Kajaanin tila-, liikunta ja sivistyspalveluiden kanssa. Suunnittelutyöryhmässä on kuunneltu oppilaiden ja päiväkotilasten vanhempia, Vuolijoen aluelautakunnan edustajia, työntekijöitä sekä eri alojen asiantuntijoita. Suunnittelu on loppusuoralla ja käytännön toteutuksen on tarkoitus alkaa heti koulujen päättymisen jälkeen kesäkuussa. Tuomas Komulainen kutsuttuna kokoukselle esittelee Vuolijoen koulun muutostöiden tilanteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta merkitsee tiedoksi muutossuunnitelmien tilanteen.

Päätös

Aluelautakunta merkitsi koulun suunnitelma tilanteen tiedoksi.