Vuolijoen aluelautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Hanke-esittelyssä Kajaanin kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen liikunnan keinoin digitaalisuutta ja osallisuutta hyödyntäen -hanke

KAJDno-2021-367

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala, kunnallistekniikka ja liikunta on valmistellut hankehakemusta Kajaanin kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen liikunnan keinoin digitaalisuutta ja osallisuutta hyödyntäen -hanketta yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.

Hanke on luonnosteltu ja sitä esittelemään on kutsuttu kertomaan Kajaanin kaupungin ympäristötekniseltä toimialalta, kunnallistekniikasta ja liikunnasta Matti Nousiainen ja Aleksi Nyström sekä Kajaanin ammattikorkeakoulusta Tarja Lukkari ja Mikko Keränen.

Hankkeen tavoitteena on löytää ja kehittää digitaalisia ratkaisuja liikunnallisuuden lisäämiseen, liikuntapaikkojen kävijämäärien mittaamiseen ja liikuntapaikkojen laadun digitaaliseen seurantaan sekä sopia asukkaiden kanssa, mitä ja minkä tasoisia liikuntapaikkoja kylälle rakennetaan, kunnostetaan ja ylläpidetään. Lisäksi panostetaan erityisesti hiilijalanjälkeä pienentävien liikuntapaikkaratkaisujen löytämiseen.

Hanke kohdistuu Jormuan, Kuluntalahden, Vuolijoen ja Otanmäen alueelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta merkitsee tiedoksi hanke-esittelyn ja osallistuu yhteistyöhön.

Päätös

Aluelautakunta merkitsi tiedoksi ja osallistuu yhteistyökumppanina hankkeen suunnitteluun.