Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1419

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan seuraava kokous 16.12.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §