Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Läsnä kokoustilassa: Puheenjohtaja Teemu Ikonen, sihteeri Marja Kovalainen, jäsenet: Anssi Tuominen, Marju Karjalainen, Titta Pääkkönen, Voitto Leinonen ja Tuija Postari-Kivistö, muut osallistujat: kaupunginhallituksen edustaja Tero Paukkeri, Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén ja toimitilapäällikkö Markku Haverinen.

Teams-etäyhteydellä: 1. varapuheenjohtaja Teppo Kääminen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §