Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 30.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Eila Aavakareen ja Merja Mäkisen.

Päätös

Valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Merja Mäkisen ja Leena Törrön.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §