Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.2.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 5 Keittiö-ravintola Foxin peruskorjauksen toteutus ja rahoitus

KAJDno-2019-965

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Tieto 2 rakennuksessa sijaitseva opiskelijaravintola ja keittiö Fox on rakennuttu 2000-luvun alussa. Lähes kahdenkymmenen vuoden kovan käytön jälkeen keittiötilat ovat peruskorjaustarpeessa sekä ravintolasali pintojen ja varusteiden uusimistarpeessa. Fox on tarkoitus peruskorjata pitkälti nykyiselle toimintaperiaatteelle ja kapasiteettivalmiudelle. Keittiön koneet, laitteet ja pinnat uusitaan sekä rakenteiden ja talotekniikan toimivuus varmistetaan. Ravintolasalin tarjoilulinjastoja, pintoja ja talotekniikkaa uusitaan sekä viihtyvyyttä parannetaan.

Hankkeen kustannusarvio

Peruskorjauksen suunnitteluun on käytetty määrärahoja n. 18.000 € vuonna 2020. Arvioidut kustannukset ovat 730.000 € vuodelle 2021. Hankkeen kokonaishinnaksi näyttää muodostuvan arviolta 750.000 €. Hankkeen kustannukset tarkentuvat maaliskuussa 2021, kun urakkatarjoushinnat ovat tiedossa.            

Rahoitus

Hanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin ta­lous­pal­ve­lui­den eri rahoituslaitoksilta ja pankeilta kilpailuttamalla 750.000 euron lainalla, jonka takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Mikäli hankkeen kustannukset alittavat arvioidut kustannukset, lainaa nostetaan vain todellisen tarpeen mukaan.

Peruskorjatun ravintola-keittiö Foxin asiakkaat ovat pääosin korkea-asteen opiskelijoita ja näin ollen tilat ja toiminta tulee olemaan pitkälti Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n tarpeita varten. Tämän kokoluokan peruskorjausinvestoinnin ollessa kyseessä niin toiminnan jatkuvuuden ja tehdyn investoinnin turvaamiseksi liikelaitos vuokranantajana edellyttää vuokralaiselta eli Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:ltä sitoumista 10 vuoden määräaikaiseen vuokrasopimukseen, joka jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajalla.    

Hankkeen rakennuttajapalvelut liikelaitos hankkii Kajaanin kau­pun­gin tilakeskukselta.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mu­kaan liikelaitoksen johtokunnan toimivaltaan kuuluu päättää liikelaitoksen in­ves­toin­neis­ta sekä lainojen ottamisesta ja niiden ta­kai­sin­mak­suis­ta kaupunginvaltuuston päättämissä rajoissa.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, puh. 044-7100 302 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson ke­hit­tä­mis­lii­ke­lai­tok­sen johtokunta päättää, että ravintola-keittiö Foxin peruskorjaus toteutetaan esit­te­ly­teks­tin mukaisella tavalla ja hankkeen to­teut­ta­mi­sek­si otetaan kaupungin ta­lous­pal­ve­lui­den eri rahoituslaitoksilta kilpailuttama 750.000 euron lai­na, jonka takaisinmaksuaika on 10 vuotta.