Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-163

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Liikelaitoksen johtaja kertoo meneillään olevasta virtuaalivoimalan kilpailutuksesta, jossa on mukana liikelaitoksen rakennuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §