Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-1323

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät:

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, kaupunginvaltuusto 25.9.2017 § 65 (KAJDno-2017-1088).

Konserniohjeen uudistaminen, kaupunginvaltuusto 25.9.2017 § 66 (KAJDno-2017-811).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §