Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Suvi Karjalaisen ja Timo Soinisen.

Päätös

Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Suvi Karjalaisen ja Jari Kähkösen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §