Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osal­lis­tu­jil­le läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §