Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtajan sijaisen nimeäminen

KAJDno-2018-171

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön § 22, Liikelaitoksen johtaja -pykälän mukaan liikelaitoksen johtokunta määrää liikelaitoksen johtajalle sijaisen, joka hoitaa liikelaitoksen johtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen ja varalta 2. sijaisen, mikäli varsinainen sijainen on poissa tai esteellinen. Koska Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksella ei ole omaa henkilöstöä, valitaan liikelaitokselle vain yksi johtajan sijainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Johtokunta päättää, että Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtajan Markku Haverisen ollessa poissa tai esteellinen, sijaiseksi nimetään tilakeskuksen kiinteistöpäällikkö Ari Heikkinen.

Päätös

Hyväksyi.