Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia,​ ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,​ tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana päivänä. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.