Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 2017–2019

KAJDno-2017-1152

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosääntö

"147 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

"Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

----------"

Pöytäkirja tulee olla allekirjoitettu ja tarkastettu ennen päätösten julkipanoa ja täytäntöönpanoa.

Lisätietoja antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, puh. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta päättää, että johtokunnan pöytäkirjan tar­kas­taa kaksi johtokunnan valitsemaa jäsentä johtokunnan päättämällä tavalla kaupungintalon asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­sä, Kajaani In­fos­sa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §