Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022 investointi- ja rahoitusosan muutos

KAJDno-2020-422

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 19.12.2019 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020, jota noudatetaan liikelaitoksen toiminnassa ja taloudessa. Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja –suunnitelma ja päättää investoinneista. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.

Talousarvion investointiosassa Tieto 2 FOX keittiö-ravintolan peruskorjaukseen on varattu 800.000 €:n määräraha. Peruskorjauksen suunnittelu- ja kustannusohjauksen perusteella suunnittelutyö aloitettiin osin uudelleen ja aikataulusyistä peruskorjauksen toteuttaminen siirtyy vuodelle 2021, vuonna 2020 käytetään suunnitteluun arviolta 50.000 €.

Investointiosan hankkeiden Oppi 3 asuntolan peruskorjaussuunnittelun ja Seppälän rakennusten suunnittelu- ja alueinfran määrärahoja ei käytetä kokonaan arviota pienempinä toteutuvien kustannusten vuoksi.

Liikelaitoksen vuoden 2020 investointiosan määrärahat ovat yhteensä 1.380.000 €. Investoinnit toteutuvat edellä mainittujen muutosten ja poikkeamien johdosta arviolta 560.000 €:n suuruisena eli 820.000 € pienempinä talousarvioon nähden. Investointiosan muutokset on huomioitu myös liikelaitoksen rahoituslaskelmassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliike­lai­toksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2020 ja talous­suunnitelman vuosille 2021–2022 investointi- ja rahoitusosan muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.