Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1419

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on päivittämässä omistajapoliittisia linjauksiaan. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esitystä linjausten päivittämisestä kokouksessaan 7.12.2020. Linjauksia käydään läpi keskeisiltä liikelaitosta koskevilta osin.

Kaupungin uuden varikon suunnitteluun liittyvä ns. Temppu-projekti käynnistetty ja sen tilanne tiedoksi johtokunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §