Työllisyysjaosto, kokous 8.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Työllisyysjaoston tiedoksi merkittävät asiat v.2022

KAJDno-2021-1365

Valmistelija

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaani Venäjä seuran ja Etnika ry:n toiminnan esittely

Juha Urpilainen ja Vesa Kaikkonen esittelee Kajaani Venäjä seuran toimintaa, asiakasmääriä ja asiakaspolkuja. Olga Alanne esittelee Etnika ry:n toimintaa, asiakasmääriä ja asiakaspolkuja.

Lausunto palkkatuen muutoksista

Työllisyysjaosto on hyväksynyt sähköpostikierroksella työllisyyspäällikön laatiman lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta. Lausunto liitteenä. 

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1258/2021

Kainuun työllisyystilanne ja kuntakokeilun tilannekatsaus

Liitteenä Kainuun työllisyyskatsaus huhtikuulta 2022.

Työmarkkinatuen kuntaosuudet

Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat olleet laskussa koko alkuvuoden ajan. Arvion mukaan säästöä tehtyä edellisvuoteen mennessä tammi-huhtikuulta noin 115 000 euroa ja tavoitteena koko vuodelle on tehdä säästöä 200 000 euroa.  

Työllistämisen kuntalisä

Työllistämisen kuntalisiä on myönnetty yhteensä 110 955,65 euroa, joista yhdistyksille 62 % ja yrityksiin 38 %. Myöntämättä kuntalisiä on 9 044,35 euroa. Kuntalisää on haettu poikkeuksellisen paljon tänä vuonna. Kuntalisiin on budjetoitu vuodelle 2022 yhteensä 120 000 euroa. Kuntalisän budjetin loppuessa laitetaan verkkosivuilta kuntalisän hakeminen kiinni, jotta ei turhia kielteisiä viranhaltijapäätöksiä tarvitse tehdä. Verkkosivulle lisätään tiedote asiasta, että kuntalisää myönnetään seuraavan kerran v. 2023 alusta alkaen.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Tiedoksi merkittävä lausuntopyyntö. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/558/2022

Työllisyysjaoston työskentelyn 2021-2022 arviointi

Oheisliitteenä itsearviointi.

Yhteisten virkojen sopimuksen purkaminen

Oheisliitteenä kuntien allekirjoittama asiakirja Yhteisten virkojen sopimuksen purkaminen huhtikuu 2022. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.