Työllisyysjaosto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Työllisyysjaoston tiedoksi merkittävät asiat v.2021

KAJDno-2020-1627

Valmistelija

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Työllistämisen kuntalisä

Liitteenä työllisyyspäällikön myöntämät kuntalisät ajalta 6.1.2021 - 5.2.2021.

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus

Liitteenä on taulukko työmarkkinatuen kuntarahoitusosuudesta ja maksuosuuden piirissä olevista henkilöistä vv. 2019-2020.

Kumppaniksi ry

Liitteenä Kumppaniksi ry:n vuosiraportti 2020.

AMK-opiskelijoiden kesätyösetelit

Käynnistetään haku vuoden 2021 AMK -kesätyöseteleiden hakemiseen helmikuun aikana. Viime vuonna seteleitä myönnettiin 14 kappaletta, yhteensä 4200 euron edestä. Talousarviossa on varattu AMK-kesätyöseteleihin määrärahaa 10 000 euroa vuodelle 2021. Tavoitteena tänä vuonna myöntää seteleitä noin 30 kappaletta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.