Työllisyysjaosto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.