Työllisyysjaosto, kokous 7.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Työllisyysjaoston pöytäkirjojen tarkastus

KAJDno-2017-1178

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 147 §:ssä on määrätty pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Työllisyysjaostoa edeltävän työllisyystyöryhmän pöytäkirja laadittiin ja tarkastettiin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaoston pöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §