Työllisyysjaosto, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kajaanin Haka ry:n työllisyysavustushakemus

KAJDno-2017-1752

Valmistelija

  • Anne Huotari, Työllisyysasiantuntija, anne.huotari@kajaani.fi

Perustelut

Työllisyysjaosto päätti kokouksessaan 16.2.2018, § 13, antaa Kajaanin Haka ry:lle mahdollisuuden hakea uudelleen työllisyysavustusta, koska oli vahva näyttö siitä, että yhdistys oli työllisyysavustusten hakuajan puitteissa lähettänyt sähköisen hakemuksen, joka ei kuitenkaan ollut tullut perille. Yhdistyksen ilmoituksen mukaan järjestelmä oli ilmoittanut, että hakemus oli lähtenyt. Uusi hakemus oli tehtävä viimeistään 23.2.2018 klo 15.00.

Kajaanin Haka ry:ltä saapui työllisyysavustushakemus edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Yhdistys hakee avustusta toiminnanohjaajan ja nuorisopäällikön palkkakustannusten osarahoitukseen (50 %) ajalle 1.3.-31.12.2018, yhteensä 32 906 euroa. Oman osuutensa yhdistys rahoittaa tulorahoituksella. Lisäksi yhdistys hakee 4 000 euron suuruista avustusta hyvinvointikeskuksen (Vimpelin hiihtomajan) ylläpito- ja korjauskustannuksiin (turvakengät, työkalut, työ-/harrastevälineet, työkorvaukset, kalusteet). Hakemuksessa yhdistys ilmoittaa, että toiminnanohjaaja / työhönvalmentaja koordinoi kokonaisuutta ja toimii seuraan työllistettävien esimiehenä ja työhönvalmentajana. Lisäksi hän toimii yrityskoordinaattorin ja muiden yhteistyötahojen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Nuorisopäällikkö vastaa ohjaajien, oppisopimuskoulutettavien ja kesätyöntekijöiden valinnasta ja työnohjauksesta sekä toimii heidän esimiehenä.

Yhdistyksessä on tällä hetkellä palkkatukityössä kaksi (2) henkilöä. Lisäksi yhdistys aikoo palkata Kainuun TE-toimiston myöntämällä 18 kuukauden 100 %:n palkkatuella 4-7 työntekijää. Yhdistyksellä on mahdollisuus ottaa myös työkokeilijoita ohjaus- ja toimistotehtäviin sekä hyvinvointikeskuksen ylläpito- ja korjaustehtäviin.

Liikunnallistaminen on nuorisopäällikön keskeinen tehtävä hankkeen aikana siten, että hyvinvointikeskus toimii kaikille työllistämishankkeessa mukana oleville aktivointipaikkana. Toiminnan tavoite on voimaannuttaa ja verkostoida asiakkaita ja kumppaneita. Asiakastavoite on 40-50 henkilöä ja kaikki työllistämishankkeeseen valitut kumppanit sekä muut, jotka käyttäisivät yhdistyksen tarjoamaa liikuntapalvelua hankkeen aikana.

Työllisyysasiantuntija Anne Huotari ja henkilöstösihteeri Paula Tokkonen neuvottelevat työllisyysavustushakemuksesta Kajaanin Haka ry:n edustajien kanssa 2.3.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Huotari, Työllisyysasiantuntija, anne.huotari@kajaani.fi

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Päätös

Työllisyysasiantuntija Anne Huotari ehdotti, että Kajaanin Haka ry:lle myönnetään työllisyysavustusta työhönvalmentajan palkkakustannuksiin 16 453 euroa ja muihin kustannuksiin 1 500 euroa, yhteensä 17 953 euroa.

Työllisyysjaosto hyväksyi työllisyysasiantuntijan ehdotuksen.