Työllisyysjaosto, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat

KAJDno-2018-137

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Työllistämisen kuntalisät

Henkilöstösihteeri myönsi päätöksellään 15.2.2018, § 4, Maaritin Lahjatupa Oy:lle kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin ajalle 1.7.2018-30.9.2019 yhteensä enintään 4 500,00 euroa.

Henkilöstösihteeri myönsi päätöksellään 26.2.2018, § 5, Kajaanin Huoltokeskus Oy:lle kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin ajalle 19.2.2018-31.5.2020 yhteensä enintään 8 207,14 euroa.

Palkkatuella työllistetyt

Liitteenä on kaupungin palkkatuella työllistettyjen määrä 1.1.-28.2.2018.

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus

Liitteenä on taulukko työmarkkinatuen kuntarahoitusosuudesta ja maksuosuuden piirissä olevista henkilöistä vv. 2017-2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.