Työllisyysjaosto, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Työllisyyden kuntakokeilun valmistelun tilannekatsaus

KAJDno-2019-1209

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Typ-johtaja/työllisyysasiantuntija Milla Tikkanen esittelee työllisyyden kuntakokeilun valmistelun tilannetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §