Työllisyysjaosto, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ilmoitusasiat

KAJDno-2020-170

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Työllistämisen kuntalisä

Henkilöstösihteeri myönsi 30.1.2020, § 1, Kajaanin Työvoimayhdistys ry:lle kuntalisää keittiötyöntekijän palkkakustannuksiin ajalle 1.1.-5.3.2020 yhteensä enintään 648,39 euroa.

Henkilöstösihteeri myönsi 5.2.2020, § 2, Kajaanin Työvoimayhdistys ry:lle kuntalisää toimistotyöntekijän palkkakustannuksiin ajalle 13.1.-13.9.2020 yhteensä enintään 3 305,77 euroa.

Henkilöstösihteeri myönsi 17.2.2020, § 3, Kajaanin Työvoimayhdistys ry:lle kuntalisää kassatyöntekijän/apuemännän palkkakustannuksiin ajalle 11.2.-30.9.2020 yhteensä enintään 3 143,56 euroa.

Palkkatuella työllistetyt

Liitteenä on kaupungin palkkatuella työllistettyjen määrä 1.1.-29.2.2020.

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus

Liitteenä on taulukko työmarkkinatuen kuntarahoitusosuudesta ja maksuosuuden piirissä olevista henkilöistä vv. 2019-2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §