Työllisyysjaosto, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Raportti Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Tönärin toimnnasta 1.5.-31.8.2017

KAJDno-2017-132

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Nuorten Ystävät ry. perusti vuonna 2012 klubitalot Ouluun, Rovaniemelle ja Kajaaniin. Toimintaa rahoittaa STEA, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Kajaanin kaupunki työllisyydenhoidon talousarvioon varatulla määrärahalla. Vuoden 2017 alusta alkaen Pohjois-Suomen klubitalot saivat STEAlta pysyvän toiminta-avustuksen. Kainuun sote ja Kajaanin kaupunki avustavat toimintaa tänä vuonna kumpikin 60 000 euron suuruisella määrärahalla.

Nuorten Ystävät ry. raportoi kaupungille toiminnasta kolme kertaa vuodessa neljän kalenterikuukauden välein.

Liitteenä on raportti Klubitalo Tönärin toiminnasta 1.5.-31.8.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Huotari, Työllisyysasiantuntija, anne.huotari@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Työllisyysjaosto merkitsi tiedoksi.