Työllisyysjaosto, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Spartak ry:n So What -hankkeen loppuraportti

KAJDno-2019-121

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin työllisyystyöryhmä myönsi kokouksessaan 17.5.2017, § 19, Spartak Kajaani ry:n ESR-rahoitteiselle So What -hankkeelle kuntarahoitusta 3 000 euroa. Lisäksi työllisyystyöryhmä päätti, että vuoden 2018 ja 2019 rahoitusosuudesta päätetään kyseisten vuosien talousarviossa. Vuonna 2018 kuntarahoitusosuutta maksettiin 10 400 euroa ja vuonna 2019  6 914,60 euroa eli yhteensä 20 314,60 euroa. Myöntäessään kuntarahoitusta hankkeeseen työllisyystyöryhmä edellytti, että yhdistys toimittaa työllisyysjaostolle raportit hankkeen etenemisestä kaksi kertaa vuodessa ja loppuraportin hankkeen päätyttyä.

Hanke toteutettiin 1.9.2017-31.8.2019. Sen tavoitteena oli työelämän ulkopuolella olevien alle 29-vuotiaiden päihde-, laitos-, ja rikostaustaisten nuorten työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen työpajavalmennuksen avulla. Määrällisenä tavoittena oli, että hankkeeseen ohjautuisi 60 asiakasta kahden vuoden aikana. Hankkeessa oli kaikkiaan 86  asiakasta.

So What -hankkeen loppuraportti on oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee So What -hankkeen loppuraportin tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §