Työllisyysjaosto, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kainuun Nuotta ry:n työllisyyttä edistävä toiminta

KAJDno-2019-121

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Nuotta ry:n edustajia on pyydetty esittelemään yhdistyksen työllisyyttä edistävää toimintaa ja sen vaikuttavuutta sekä erityisesti sitä toimintaa, mitä kaupunki työllisyysjaoston myöntämällä avustuksella rahoittaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Keskustelun jälkeen työllisyysjaosto merkitsi esittelyn tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §