Työllisyysjaosto, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ilmoitusasiat

KAJDno-2019-121

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Työllistämisen kuntalisä

Henkilöstösihteeri myönsi 26.9.2019, § 16, Kainuun Nuotta ry:lle kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin ajalle 1.9.2019-17.12.2021 yhteensä enintään 9 595,10 euroa.

Palkkatuella työllistetyt

Liitteenä on kaupungin palkkatuella työllistettyjen määrä 1.1.-30.9.2019.

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus

Liitteenä on taulukko työmarkkinatuen kuntarahoitusosuudesta ja maksuosuuden piirissä olevista henkilöistä vv. 2018-2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §