Työllisyysjaosto, kokous 16.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Työllisyysjaoston talousarvio vuodelle 2021

KAJDno-2020-853

Valmistelija

  • Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Palkkatukityöllistäminen

Palkkatyöllistämisellä hoidetaan kaupungin lakisääteinen työllistämisvelvoite eli työllistetään TE-toimiston osoittamat velvoitetyöllistetyt kokoaikaiseen puolen vuoden työsuhteeseen (25 htv). Lisäksi esitetään varattavaksi määräraha pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen (n. 25 htv).

Avustukset

Kumppaniksi ry:n ja kaupungin välillä allekirjoitettiin työpajatoiminnan järjestämistä koskeva sopimus 11.1.2019. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 toiminta-avustuksen suuruutta ei ole vielä määritelty. Tämän vuoden talousarviossa määrärahaa on varattu 350 000 euroa. Talousarviossa 2021 esitetään varattavaksi tarkoitukseen saman suuruinen määräraha. 

Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Tönärille esitetään varattavaksi 30 000 euron suuruinen avustusmääräraha. Tänä vuonna avustuksen suuruus on 30 000 euroa. Nuorten Ystävät ry:n Klubitalon Tönärin toimintaa voidaan tukea lisäksi palkkatukityöllistämisen kautta, niin että kaupungille palkkatukityöllistetty henkilö siirretään työskentelemään Klubitalolle. Henkilö voi olla myös velvoitetyöllistettävä, jos sopiva työllistettävä vuoden aikana tehtävään löytyy.

Kainuulaisille yrityksille ja kajaanilaisille yhdistyksille myönnettävään kuntalisään esitetään varattavaksi 150 000 euroa. Samansuuruinen määräraha on myös tämän vuoden talousarviossa.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu opiskelijoiden kesätyöseteleihin esitetään varattavaksi 10 000 euroa. Saman suuruinen määräraha on myös tämän vuoden talousarviossa. 

Hankkeet

Projekteihin esitetään varattavaksi 30 000 euroa. Määrärahalla voidaan rahoittaa ulkopuolisia hankkeita, jos siihen katsotaan olevan tarkoituksenmukaista myöntää kuntarahoitusta. Esimerkiksi määrärahaa voidaan käyttää tulevan työllisyydenhoidon kuntakokeilun kohderyhmälle suunnattuihin hankkeisiin.

Työllisyyspalvelut (ent.TYP-toiminta)

Tulosyksikköön varatulla määrärahalla maksetaan Kajaanin kaupungin työllisyyspalveluiden henkilöstön palkat. (Työllisyyspäällikön/TYP-johtajan, työllisyys- ja yrityskoordinaattorin sekä palveluohjaajan palkka- ym. kustannukset) Henkilöstö hoitaa myös TYP- asiakkaita ja työllisyyspäällikön tehtävään kuuluu Kainuun kuntakokeilun koordinointi. 

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuteen esitetään varattavaksi 2,8 milj.euron suuruinen määräraha. Vuoden 2020 talousarvioon tarkoitukseen varattiin 2,9 milj.euroa.

Työllisyyspalveluiden talousarvioon 2021 arvioidaan kertyvän yhteensä toimintatuottoja 597 311 € ja toimintakuluja -5 041 833 €. Työllisyyspalveluiden toimintakate vuodelle 2021 on -4 444 522 € (TA2020 -4 573 643 €)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja, milla.tikkanen@kajaani.fi

Päätös

Päätös

Hyväksyi.