Työllisyysjaosto, kokous 16.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja, milla.tikkanen@kajaani.fi

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.