Työllisyysjaosto, kokous 16.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja, milla.tikkanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja, milla.tikkanen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.