Työllisyysjaosto, kokous 16.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Raportti Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdiistys ry:n ITTE-hankkeen etenemisestä

KAJDno-2018-137

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin työllisyystyöryhmä myönsi kokouksessaan 26.1.2017 Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry:n ITTE - Itse tehden, tuetusti eteenpäin! -hankkeelle kuntarahoitusta 5 000 euroa. Työllisyystyöryhmä edellytti, että yhdistyksen on toimitettava kaupungille raportit hankkeen etenemisestä kaksi kertaa vuodessa ja loppuraportti hankkeen päätyttyä.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry:n työ-, yksilö- ja ryhmätoimintoja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sosiaalisen kuntoutuksen tukipalveluilta vaadittavalle tasolle yhteistyössä Kainuun soten kanssa. Asiakkaiden kannalta päätavoitteena on sosiaalisen osallisuuden ja työelämävalmiuksien vahvistuminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat sellaiset työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, joiden katsotaan hyötyvän sosiaalisen kuntoutuksen palveluista. Erityisesti nuoret, maahanmuuttajat ja osatyökykyiset ovat hankkeen kohderyhmää. Määrällisenä tavoitteena on järjestää kyseisiä palveluita kahden vuoden aikana 80 henkilölle.

Hankkeen projektipäällikkö Johanna Saarivaara lähetti työllisyysjaostolle raportin hankkeen etenemisestä. Raportti on liitteenä.

Vuodelle 2018 hankkeen kuntarahoitusosuuteen varattiin työllisyydenhoidon talousarvioon 10 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. Työllisyysjaosto päätti pyytää Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry:tä toimittaman toteutuman hankkeen vuoden 2017 kustannuksista.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §