Työllisyysjaosto, kokous 16.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kumppaniksi ry:n Kajaanin pajan vuosiraportti 2017

KAJDno-2018-137

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin ja Kumppaniksi ry:n välisessä sopimuksessa työpajatoiminnan järjestämisestä edellytetään, että yhdistys toimittaa kaupungille vuosiraportin, joka sisältää työpajan toimintakertomuksen, toimintaan osallistuneiden lukumäärän, talouden toteutumaseurannan ja Kumppaniksi ry:n tilinpäätöksen sekä valmentautujien sijoittumiset ja muun toiminnan vaikuttavuuden mittauksen työpajalla kehitettävien mittareiden mukaisesti.

Kajaanin kaupungin toiminta-avustus vuonna 2017 työpajatoimintaan oli 350 000 euroa. Lisäksi sopimuksessa sovittiin, että kaupunki hankkii yhdistykseltä palvelutarpeen sekä työ- ja toimintakyvyn arviointia kajaanilaisille työttömille henkilöille. Sopimuksessa edellytettiin, että työpajatoimintaan osallistuvien lukumäärä on vähintään 150 henkilöä vuodessa. Valmentautujien kokonaismäärästä tulee vähintään puolet (75) olla alle 30-vuotiaita nuoria. Palvelumuotona käytetään kunkin henkilön kohdalla soveltuvaa vaihtoehtoa, jotka voivat olla työnantajalle maksettava palkkatuki, oppisopimuskoulutus, työkokeilu, valmennus, työharjoittelu tai kuntouttava työtoiminta. Lisäksi pajalle sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisjaksoa suorittavia opiskelijoita ja yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä.

Toimintavuonna kajaanilaisia valmentautujia eri palveluissa oli yhteensä 187. Näistä alle 30-vuotiaita oli 88 eli 47 %. Kaupungin työhönvalmentajan kautta palvelutarpeen sekä  työ- ja toimintakyvyn arviointiin ohjautui 42 asiakasta, jotka sisältyvät kokonaisvahvuuteen. Kustannukset arvioinneista olivat 50 000 euroa.

Kajaanin pajan vuosiraportti 2017 on oheisliitteenä. Lisäksi liitteenä on yhteenveto valmentautujista ja heidän jatkosijoittumisestaan.

Kumppaniksi ry. toimittaa tilinpäätöksen kaupungille sen valmistuttua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §