Työllisyysjaosto, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Työllisyysjaoston tiedoksi merkittävät asiat v.2021

KAJDno-2020-1627

Valmistelija

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Käynnissä olevien työllisyydenhoidon hankkeiden esittely

Liitteenä lähetetty työllisyysjaostolle esitykset/hankesuunnitelmat SPARRI hankkeesta, YTTY-hankkeesta sekä Tulevaisuussafari -hankkeesta. 

Kuntakokeilun ajankohtaiset

Liitteenä kuntakokeilun ajankohtaiset esitys ja työllisyystilanne Kainuussa.

Työllistämisen kuntalisä

Liitteenä työllisyyspäällikön myöntämät kuntalisät ajalta 1.1 - 9.6.2021

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus

Liitteenä tilastot työmarkkinatuen kuntarahoitusosuudesta  vv. 2016-2021. 

Kumppaniksi ry

Liitteenä Kumppaniksi ry:n väliraportti 1-4.2021.

Nuorten Ystävät ry

Liitteenä Klubitalo Tönärin toimintakertomus 2020 sekä NY Klubitalojen toimintasuunnitelma 2021.

AMK-opiskelijoiden kesätyösetelit

Haku vuoden 2021 AMK -kesätyöseteleiden hakemiseen on käynnissä. Seteleitä on vielä jäljellä. Myönnettyjä seteleitä on 15 kappaletta ja tavoitteena on  tänä vuonna myöntää seteleitä noin 30 kappaletta.Talousarviossa on varattu AMK-kesätyöseteleihin määrärahaa 10 000 euroa vuodelle 2021. Liitteenä viranhaltijapäätös työllisyyspäällikön jo myöntämistä kesätyöseteleistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Läsnä hankkeiden esittelyssä Anne-Mari Leinonen (Spartak ry), Outi Ohtonen (Haka ry), Arja Tervonen (Haka ry) ja Jarmo Anttonen (Haka ry).