Työllisyysjaosto, kokous 12.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Tönärin toimintakertomus v. 2019

KAJDno-2020-170

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Nuorten Ystävät ry. perusti vuonna 2012 klubitalot Ouluun, Kajaaniin ja Rovaniemelle. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) pysyvällä toiminta-avustuksella. Kajaanin kaupunki ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä rahoittavat Klubitalo Tönärin toimintaa vuosittain päätettävällä toiminta-avustuksella. Vuonna 2019 kaupungin toiminta-avustus oli 60 000 euroa.

Klubitalot ovat matalan kynnyksen paikkoja jokaiselle, joka tarvitsee tukea arkeen, opiskeluun ja työllistymiseen osatyökykyisyyden, mielenterveydellisten syiden, vamman tai sairauden vuoksi. Klubitalojen toiminnan tavoitteena on edistää jäsentensä osallisuutta ja tasa-arvoa tarjoamalla kohtaamispaikan, jossa jokainen voi kokea yhteisöllisyyttä, saada vertaistukea ja opetella työntekoa talon töissä. Jäsenten työllistymistä ja kouluttautumista tuetaan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen keinoin.

Vuoden 2019 lopussa Tönärillä oli 219 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 21 henkilöä. Keskimäärin talolla kävi päivittäin 16,4 jäsentä, vaihteluvälin ollessa 8-26 jäsentä. Toiminta perustuu arkikuntouttavaan työhön ja tavoitteena on, että aktiivinen ja monipuolinen toiminta lisää elämänhallintataitoja, valmentaa jäseniä kohti työtä ja opiskelua tai ainakin aktiivista kansalaisuutta. Arkikuntoutettavien töiden lisäksi Tönärillä järjestetään monipuolisia ryhmiä ja erilaisia kursseja, joissa vastuuhenkilöinä toimivat myös jäsenet. Viikottain toimivia ryhmiä olivat kaksi liikuntaryhmää, lehtiryhmä, vapaan taiteen ryhmä, Jauhopeukalot-leivontaryhmä, englannin ryhmä ja käsityöryhmä Värkkääjät. Joka toinen viikko toimi Tönärin hoilaajat, musiikkiryhmä, kirjallisuusryhmä sekä vuorovaikutusryhmä. Työnhakuklubi järjestettiin kerran keväällä ja syksyllä.

Erityisenä painopistealueena oli Tönärillä vuonna 2019 opintojen tukemisen kehittäminen ja oppilaitosyhteistyön tiivistäminen. Tavoitteena on, että jäsenistöstä 35 % löytää itselleen tavoitteidensa mukaisen jatkopolun työn, opiskelun tai muun mielekkään toiminnan parista, esim. työkokeilu, ammatillinen kuntoutus. Tönärin jäsenistä oli vuonna 2019 töissä 27 henkilöä, opiskelemassa 18 henkilöä ja muissa toimenpiteissä (työkokeilu, sosiaalinen kuntoutus, avotyö) 11 henkilöä. Lisäksi erilaista vapaaehtoistyötä teki 12 jäsentä. Kaikista Tönärin jäsenistä 30 % ohjautui erilaisille jatkopoluille.

Klubitalo Tönärin toimintakertomus v. 2019 on oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.