Työllisyysjaosto, kokous 12.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 LISÄPYKÄLÄ: Työttömien opintoseteli (lisäpykälä)

KAJDno-2020-891

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Työttömien opintoseteliin on varattu vuosittain 4 000,00 euron määräraha. Opintosetelejä on jaettu Kainuun TE-toimistosta sekä alkuvuodesta että syksyllä. Opintosetelejä on ollut jaossa yhteensä 200, mutta niitä on jäänyt vuosittain paljon hakematta.  Opintosetelin arvo on ollut pitkään 20,00 euroa, mikä ei vastaa enää kurssien hinnan kehitystä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto päättää nostaa työttömien opintosetelin arvon 50,00 euroon. Opintosetelejä jaetaan tänä syksynä 70 kpl.

Talousarvion käsittelyn yhteydessä päätetään vuodelle 2021 varattavasta määrärahasta. Jatkossa opintosetelejä jaetaan vain kerran vuodessa alkusyksystä.

Päätös

Hyväksyi.