Työllisyysjaosto, kokous 12.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ilmoitusasiat

KAJDno-2020-170

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Työllistämisen kuntalisä

Henkilöstösihteeri myönsi 2.4.2020, § 4, Kajaanin Arvola-koti ry:lle kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin ajalle 1.3.2020-31.5.2021 yhteensä enintään 4 500,00 euroa.

Henkilöstösihteeri myönsi 9.4.2020, § 5, Automaalaamo Matin Fiksaus Oy:lle kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin ajalle 16.3.2020-30.6.2022 yhtensä enintään 8 254,84 euroa.

Henkilöstösihteeri myönsi 6.5.2020, § 6, Kajaanin Huoltokeskus Oy:lle kuntalisää kiinteistönhoitajan palkkakustannuksiin ajalle 1.4.-30.11.2020 yhteensä enintään 2 400,00 euroa.

Henkilöstösihteeri myönsi 5.6.2020, § 7, Kajaanin Haka ry:lle kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin ajalle 4.5.-4.6.2021 yhteensä enintään 586,05 euroa.

Palkkatuella työllistetyt

Liitteenä on kaupungin palkkatuella työllistettyjen määrä 1.1.-31.5.2020. Palkkatuella työllistettyjen määrän vähenemiseen toukokuussa on vaikuttanut velvoitetyöllistettyjen määrän väheneminen ja palkkatuella työllistettyjen koulunkäyntiavustajien työsuhteiden päättyminen 30.5.2020. Lisäksi kaupunki ei ole voinut aikaisempien vuosien tapaan palkata puistotöihin työllistettyjä lomautusten takia. 

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus

Liitteenä on taulukko työmarkkinatuen kuntarahoitusosuudesta ja maksuosuuden piirissä olevista henkilöistä vv. 2019-2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.