Työllisyysjaosto, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kumppanuusyhdistyksille myönnettävät työllisyysavustukset v.2022

KAJDno-2021-1059

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Vuonna 2021 Kajaanin kaupungin työllisyysavustusten jakautuminen ja tavoitteelliset asiakasmäärät:

- Kumppaniksi ry  350 000 euroa (tavoitteena vuosittain 200 asiakasta)

- kumppanuussopimusperusteiset työllisyysavustukset yhteensä 200 000 euroa (11 eri yhdistystä tuensaajina vuonna 2021, tarkempi erittely myöhemmin)

- Klubitalo Tönäri 30 000 euroa (jäsenmäärä 09/2021, 234 jäsentä, erillisiä osallistujia tähän mennessä 119)

- yrityksille ja yhdistyksille myönnetty kuntalisä yhteensä 150 000 euroa (noin 30 henkilöä)

- opintosetelit (à 50 euroa, 80 opintoseteliä) yhteensä 4 000 euroa

 - AMK:n opiskelijoiden kesätyöpaikkatuki 10 000 euroa  (noin 30 henkilöä)

Yhteensä myönnettyjä avustuksia 744 000 euroa

Työllisyysjaoston talousarviossa hyväksyttiin varattavaksi määrärahaa avustuksiin vuodelle 2022 yhteensä 650 000 euroa. Talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteenä avustuksista vähennettään yhteensä 94 000 euroa edellisvuoteen verrattuna. 

Muiden kumppanuusyhdistysten avustusten jakautuminen vuonna 2021 (yhteensä 200 000 euroa) ja tavoite asiakasmäärät, joihin yhdistykset ovat sitouneet:

Etnika Kainuu ry. (tavoite 15 asiakasta)

5 000 e

Kainuun Nuotta ry. (tavoite 40-60 asiakasta)

25 000 e

Lehtikankaan asukasyhdistys ry. (tavoite 12-15)

5 000 e

Spartak Kajaani ry. (tavoite 35)

32 000 e

Kajaanin Työvoimayhdistys ry. (tavoite 70)

35 000 e

Kajaani - Venäjä seura (tavoite 25)

8 000 e

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhd. ry (tavoite 130)

60 000 e

Kajaanin Haka ry. (tavoite 20)

11 000 e

Kapova ry (tavoite 25)

9 000 e

Kajaanin seudun invalidit ry. (15-20)

10 000 e

Talouden sopeuttamissuunnitelman esitys koskien työllisyysavustuksia:

Kumppaniksi ry:n avustus -50 000 euroa

Yhdistysten ja yritysten kuntalisä yhteensä - 30 000 euroa

AMK kesätyösetelit  -10 000 euroa

Opintosetelit  -4000 euroa

Yhteensä avustuksia vähennettäisiin näin talousarvion suunnitelman mukaan 94 000 euroa.

Perusteluina opintosetelin ja AMK-kesätyösetelin poistamiseen ensi vuoden avustuksista, on niiden vähäinen käyttöaste sekä niistä saatava hyöty suhteessa asiakkaiden työllistymisen edistämiseen. Yhdistysten ja yritysten kuntalisää on jäänyt aikaisempina vuosina myöntämättä vähintään 30 000 euroa. Kumppaniksi ry:n asiakasmäärät ovat maltilliset ja verrattaen heidän avustuksen suuruus muihin kumppanuusyhdistyksiin on ollut moninkertainen. Kumppanuusyhdistysten avustuksia ei muuten ehdoteta vähennettäväksi, koska jo tälläkin hetkellä kokonaissummaa on jakamassa kymmenkunta yhdistystä. Pienten yhdistysten erilaisuus ja palvelut ovat hyvä lisä isompien yhdistysten rinnalla. Klubitalo Tönärin rahoitusosuus on vuosia ollut laskeva ja se ehdotetaan pidettäväksi samalla tasolla, jotta he pystyvät tuottamaan muun muassa sosiaalisen kuntoutuksen palveluita, joiden tarve on kasvanut viime vuosina. Palveluiden tarve kuntakokeilun myötä on kasvanut ja etenkin osatyökykyisten palveluista on pulaa. Erityisesti kaivataan kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikkoja, joita kumppanuusyhdistykset ovat tarjonneet.

Haku kumppanuusyhdistysten avustuksiin vuodelle 2022 voidaan aukaista, kun päätös avustusten jakoperusteista on tehty. Päätökset kumppanuusyhdistysten avustusten jakautumisesta yhdistysten välillä, tehdään myöhemmin hakukierroksen jälkeen ehdollisena, mikäli esitetty talousarvio hyväksytään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto hyväksyy talouden sopeuttamissuunnitelman esityksen koskien työllisyysavustuksia esittelytekstin mukaisesti. Kumppanuusavustukset vuodelle 2022 avataan hakuun ehdollisena.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Työllisyysavustukset olivat haettavana 3.-19.11.2021 klo 15.00 mennessä.  Määräaikaan mennessä hakemuksen jättivät seuraavat yhdistykset: Etnika Kainuu ry, Kajaanin Haka ry, Kajaanin Seudun Invalidit ry, Kajaanin Työvoimayhdistys ry, Kainuun Nuotta ry, Lehtikankaan Asukasyhdistys ry, Nakertaja - Hetteenmäen kyläyhdistys ry, Spartak Kajaani ry, Kainuun kansalais-, potilas-, ja vammaisjärjestö (Kapova Ry) , Kajaanin Venäjä - seura, Kainuun Sydänyhdistys ry ja Setlementti Kainulan kannatusyhdistys ry. Haettavista yhdistyksistä Kainuun Sydänyhdistys ry ja Setlementti Kainulan kannatusyhdistys ry eivät ole aikaisempina vuosina hakeneet työllisyysavustusta.

Avustusta haettiin kaikkiaan 341 494,03 euroa. Työllisyysavustuksiin varattu määräraha on vuodelle 2022 yhteensä 200 000 euroa. Hakijoiden kanssa käytiin avustusneuvottelut ajalla 22-26.11.2021. Neuvotteluista on kirjattu muistiot ja lähetetty kaikille osallistujille. Kainuun Sydänyhdistys ry ja Setlementti Kainulan kannatusyhdistys ry jättivät avustushakemuksen pois neuvotteluiden jälkeen. Molempien asiakasmäärät työllisyystoimenpiteissä olisi alle 5 henkilöä vuodessa. Näiden yhdistysten toimintaa voidaan paremmin tukea Kajaanin kaupungin työllistämisen kuntalisällä ja valtion palkkatuella. Neuvottu molempien tukien hakemisessa ja sovittu yhteistyöstä kuntakokeilun kanssa.

Työllisyysavustukset esitetään myönnettäväksi liitteen mukaisesti. Esitetyn avustussumman suuruuteen vaikuttavat yhdistyksen toiminnan merkitys kokonaisuutena paikalliseen työllisyydenhoitoon sekä toiminnan sisällön laatu, laajuus ja vaikuttavuus. Lisäksi huomioon on otettu aikaisemmin avustusta saaneiden yhdistysten kohdalla asetettujen tulostavoitteiden saavuttaminen edellisellä kaudella ja uusien toimintatapojen kehittäminen ensi vuonna.  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto myöntää avustukset esittelytekstin ja liitteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asianosainen