Työllisyystyöryhmä, kokous 26.1.2017

§ 5 Ympäristöteknisen toimialan työllistämishankkeen loppuraportti

KAJDno-2017-201

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on työllistänyt ja työllistää koko ajan pääsääntöisesti pitkäaikaistyöttömiä. Vuoden 2016 alussa kaupungin työllisyyspalvelut pyrki lisäämään työllistämisen volyymia tiedottamalla kaupungin työyksiköitä työllistämisen mahdollisuudesta. Ympäristöteknisellä toimialalla paneuduttiin kiitettävästi asiaan ja etsittiin työkohteita, joihin pitkäaikaistyöttömiä voitaisiin työllistää. Pitkäaikaistyöttömiä työllistettiin touko-marraskuun aikana Kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueelle 14 henkilöä ja Kajaanin Vesi -liikelaitokseen kaksi (2) henkilöä. Työllistetyille palkattiin oma työnjohtaja. Loppuraportti työllistämishankkeesta on oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyystyöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.