Työllisyystyöryhmä, kokous 26.1.2017

§ 6 Työllisyystyöryhmän tiedoksi merkittävät asiat v.2017

KAJDno-2017-132

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Työllistämisen kuntalisät

Henkilöstösihteeri myönsi päätöksellään 19.12.2016, § 32, Auto ja Konehuolto Seppänen Oy:lle kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin ajalle 21.11.2016-31.1.2019 yhteensä enintään 7 900,00 euroa.

Liitteenä on palkkatuella työllistettyjen määrä 1.1.-31.12.2016 ja työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus v. 2013-2016.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyystyöryhmä merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.