Työllisyystyöryhmä, kokous 26.1.2017

§ 4 Työllistämisen kuntalisän myöntämisehtojen tarkistaminen

KAJDno-2017-131

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanilaiselle yritykselle myönnettävän työllistämisen kuntalisän myöntämisen ehdoissa on maininta, että työllistettävä pitkäaikaistyötön on työllistettävä vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Kajaanilaiselle yhdistykselle myönnettävän kuntalisän myöntämisen ehdoissa on maininta, että yhdistys työllistää työttömän työnhakijan, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Työttömyysturvalakia (1290/2002) muutettiin tämän vuoden alusta niin, että palkkatuetusta työstä työssäoloehtoon luetaan 75 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkatuetun työn tulee kestää vähintään 35 kalenteriviikkoa, että 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyystyöryhmä päättää muuttaa yritykselle myönnettävän kuntalisän ehtoja niin, että mikäli työntekijän palkkaukseen saadaan palkkatukea, työsuhteen tulee kestää vähintään 35 kalenteriviikkoa. Muutoin kuntalisää voidaan myöntää, jos yritys työllistää pitkäaikaistyöttömän vähintään kuudeksi (6) kuukaudeksi. Yhdistykselle myönnettävän kuntalisän ehtoja muutetaan niin, että työsuhteen tulee kestää vähintään 35 kalenteriviikkoa. Muutokset astuvat voimaan 1.2.2017 alkaen.

Päätös

Henkilöstösihteeri muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Työllisyystyöryhmä päättää muuttaa yritykselle myönnettävän kuntalisän ehtoja niin, että mikäli työntekijän palkkaukseen saadaan palkkatukea, työsuhteen tulee kestää vähintään 35 kalenteriviikkoa, jolle ajalle enintään maksetaan kuntalisää. Muutoin kuntalisää voidaan myöntää, jos yritys työllistää pitkäaikaistyöttömän vähintään kuudeksi (6) kuukaudeksi. Tällöin kuntalisää maksetaan enintään kuuden kuukauden ajalta. Yhdistykselle myönnettävän kuntalisän ehtoja muutetaan niin, että työsuhteen tulee kestää vähintään 35 kalenteriviikkoa, jolle ajalle enintään maksetaan kuntalisää. Muutokset astuvat voimaan 1.2.2017 alkaen.

Työllisyystyöryhmä hyväksyi henkilöstösihteerin muutetun päätösehdotuksen.