Tarkastuslautakunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelma 2020

KAJDno-2017-1034

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastussuunnitelman 2020. Tarkastussuunnitelma on salainen asiakirja (JulkL 24.1 § 15-kohta) ja se jaetaan lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh.020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelman v. 2020 tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.