Tarkastuslautakunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

KAJDno-2020-853

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on kuntalain mukaan valmistella ja tehdä esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä kunnan talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 16.6.2020 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaohjeen. Laadintaohje on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Laadinnassa on pyydetty huomioimaan tilinpäätöksen 2019 toteuma sekä alkuvuoden 2020 talousarviototeuma.

Ulkoisen tarkastuksen hoitamiseen on varauduttu sopimuksen mukaisesti. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on huomioitu tarkastuslautakunnan lakisääteinen tehtävä sidonnaisuusrekisterin pitämisessä (palveluiden ostot), lautakunnan kokouspalkkiot sekä koulutuksiin mahdollisesti liittyvät kulut.

Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan talvikaudella 2020-2021, ja uusi toimielin aloittaa toimintansa kesäkuussa 2021 kuntavaalien jälkeen.                          

      2021     2022 2023
Toimintakulut      
tilintarkastuspalkkiot 40 000 40 000 40 000
kokouspalkkiot   7 000   7 000 7 000
muut korvaukset (vuosipalkkiot, ansionmenetys)   1 800   1 800 1 800
koulutus   3 300   3 300 3 300
luottamushenkilöiden matkakulut      500      500 500
muiden palveluiden ostot      800      800 800
ICT-palvelut/sidonnaisuusrekisterin ylläpito   1 600   1 600 1 600
Yhteensä 55 000 55 000 55 000

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta lähettää esittelytekstissä mainitun talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2022-2023 kaupunginhallitukselle jatkovalmisteluun ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Joni Partanen