Tarkastuslautakunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tarkastuslautakunnan työohjelma 2020

KAJDno-2017-1037

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta arviointisuuunnitelmaan on merkitty vuodelle 2020 seuraavat arviointikohteet:

sivistystoimiala/toimialajohtajan tapaaminen (6.10.2020)

varhaiskasvatus/tulosalueen johtajan tapaaminen  (6.10.2020)

liikunta- ja kultuuriasiainneuvosto

maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue

  • tulosalueen päällikkö on suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen; tulosalue jakaantuu seuraavasti:
  • kaavoitus ja aluesuunnittelu/kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori
  • tontti ja paikkatieto/kaupungingeodeetti Jari Säkkinen
  • rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, ympäristötarkastaja Paula Malinen

tytäryhtiöistä Loiste-konserni

Arviointisuunnitelmaan on merkitsemättä Vuolijoen aluelautakunta, Edukai Oy ja uusi elinvoimayksikkö (sisältää elinvoiman lisäksi myös työvoimapalvelut sekä viestinnän ja markkinoinnin).

Lisätietoja asiasta antaa hallintosunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta päättää syksyn 2020 työohjelman ja sopii arvioinnin työnjaosta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti seuraavasta aikataulusta aikaisemmin sovitun lisäksi:

27.10. maankäyttö ja tilintarkastajan raportti 1/2020

24.11. liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto sekä tilintarkastajan raportti/KOY Kajaanin Pietari

8.12. Loiste konserni sekä toimitusjohtaja /KOY Kajaanin Pietari sekä tilintarkastajan raportti 2/2020

Lautakunnan jäsenet sopivat seuraavasta painopistealueiden seurannasta:

Sari Kyllönen; liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto

Leena Törrö: sivistystoimiala

Kyösti Klemetti: maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue

Ari Toppinen: Loiste konserni ja elinvoimayksikkö

Pasi Arffman: varhaiskasvatus sekä Vuolijoen aluelautakunta

Merkittiin, että tilintarkastaja poistui kokouksesta klo 18.25 tämän asian käsittelyn jälkeen.