Tarkastuslautakunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kaupunginjohtajan katsaus 2020

KAJDno-2020-20

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginjohtaja on pyydetty arviointitapaamiseen kertomaan kaupunkikonsernin talouden ja toiminnan toteutumisesta v. 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta merkitsee saadun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi .

Päätös

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jari Tolonen poistui kokouksesta klo 17.28

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.