Tarkastuslautakunta, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2021

KAJDno-2018-114

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Arviointisuunnitelman mukaiset vuotta 2020 koskevat arvioinnin painopistealueet on käsitelty pääasiallisesti syyskaudella 2020.

Tilinpäätös 2020 valmistuu maaliskuun 2020 loppuun mennessä, ja kaupunginhallitus käsittelee sen kokouksessaan 30.3.2021. Tilinpäätöksen esittelyyn on syytä varata yksi kokouspäivä huhtikuun alkupäivinä, ja toinen kokouspäivä myöhemmin huhtikuussa tilintarkastajan raportointia varten. Lautakunta on tavallisesti kokoontunut 2-3 kertaa huhti-toukokuussa arviointikertomuksen laadintaa varten.

Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 2020 kokouksessaan 1.6.2021, joten arviointikertomuksen tulee olla valmiina noin kaksi viikkoa ennen tuota ajankohtaa.

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muodossa. etunimi.h.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2021 ensimmäisen kokouksen ajankohdan ja mahdollisuuksien mukaan myös kevätkauden 2021 kokousaikataulun.

Päätös

Lautakunta päätti pitää kevään 2021 kokoukset seuraavasti:

19.1.2021 klo 16.30

6.4.2021 klo 16.30, tilinpäätöksen esittely, arviointikertomus

20.4.2021 klo 16.30, tilintarkastajan raportti, arviointikertomus

3.5.2020 klo 16.30 arviointikertomus

17.5.2021 klo 16.30, arviointikertomuksen allekirjoittaminen.