Tarkastuslautakunta, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Arviointitapaaminen Loiste Oy

KAJDno-2020-20

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on pyytänyt toimitusjohtaja Reino Huuskon arviointitapaamiseen.

Kajaanin kaupungin vuoden 2020 talousarviossa Loiste Oy:n palvelujen nykytilasta on sanottu seuraavaa:

"Palvelumme tuotetaan ostopalveluina sekä omana työnä. Palvelumme järjestetään kustannus- ja resurssitehokkaasti tavoitteena aina haluttu lopputulos. Huomioon otetaan mm. yhtiön strategia, asiakkaiden tarpeet, markkinatilanne ja lainsäädännön muutokset."

Toiminta-ajatuksena on myydä ja toimittaa asiakkaille energiaa ja niihin liittyviä palveluita. Toiminnan kannalta merkittävimmiksi menestystekijöiksi on mainittu asiakkaiden tyytyväisyys toimintaan ja hyvä liiketoiminnan kannattavuus.

Kaupunginvaltuuston nähden sitovana tavoitteena on vuonna 2020:

  • osingonmaksu Kajaanille vähintään edellisvuosien korkotuottojen tasolla; tavoite 11 milj. euroa
  • yhtiön arvon jatkuva parantaminen

Lautakunnan jäsenille on jaettu oheisliitteenä talousarvion 2020 sivut 109-111.

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja Reino Huusko; sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi(at)loiste.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Reino Huusko osallistui kokoukseen Teams-etäyhteyden kautta klo 17.41-18.25.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.