Tarkastuslautakunta, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Arviointitapaaminen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari

KAJDno-2020-20

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on pyytänyt toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaamiseen. Tilintarkastajan raportti KOY Kajaanin Pietarin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta on käsitelty lautakunnan kokouksessa 27.10.2020.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toiminta-ajatuksena on ylläpitää kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja Kajaanissa asuville ja opiskelijoille (ks. Kajaanin kaupungin talousarvio 2020, s. 113). 

Palvelulinjaus

  • kiinteistöihin tehdään osakorjauksia tulorahoituksella
  • kiinteistökantaan ei tehdä suuria peruskorjauksia
  • lainakantaa vähennetään velkakirjaehtojen mukaisella määrällä
  • KOY Kajaanin Pietari osallistuu Kajaanin kaupungin Sammonkaari -hankkeeseen

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovina tavoitteina on vuonna 2020 ollut:

  • asuntojejen käyttöaste yli 90 %
  • vuokrasaatavat alle 2,3 % vuokratuotoista

Toiminnallisina riskeinä on tunnistettu työ- ja koulutuspaikkojen määrä ja sekä asukasmäärän kehitys Kajaanissa, jotka vaikuttavat yhtiön käyttökatteeseen. Riskiarvio on 9, mikä tarkoittaa huomioitavaa tai seurattavaa riskiä. Välittömät toimet eivät ole välttämättömiä, mutta riskiä ja sen kehittymistä on seurattava. 

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja Martti Böhm, puh. 0500 574304 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaaninpietari.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Martti Böhm poistui kokoukesta klo 17.16.

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.