Tarkastuslautakunta, kokous 7.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöksen 2019 esittely tarkastuslautakunnalle

KAJDno-2020-73

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja Asta Tolonen on kutsuttu kokoukseen esittelemään Kajaanin kaupunkikonsernin vuoden 2019 tilinpäätöstä (oheisliite). Tilinpäätös 2019 on luettavissa myös Kajaanin kaupungin verkkosivuilla: www.kajaani.fi - tietoa Kajaanista - yleistietoa Kajaanista- talous- tilinpäätökset - Kajaanin kaupungin tilinpäätös 2019.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen , puh. 044 710 0237 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätöksen 2019 esittelyn tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että talousjohtaja Asta Tolonen poistui kokouksesta klo 17.31

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §