Tarkastuslautakunta, kokous 6.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöksen 2020 esittely tarkastuslautakunnalle

KAJDno-2021-153

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Va. talousjohtaja Joni Partanen on kutsuttu kokoukseen esittelemään Kajaanin kaupunkikonsernin vuoden 2020 tilinpäätöstä (oheisliite).  Oheisliite jaetaan lautakunnan jäsenillle kaupunginhallituksen 30.3.2021 kokouskäsittelyn jälkeen. 

Lisätietoja asiasta antaa va. talousjohtaja Joni Partanen, puh. 044 4214 300 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöksen 2020 esittelyn tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että va. talousjohtaja Joni Partanen poistui kokouksesta klo 17.17

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §